Gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie is Bulthaup GmbH & Co KG, Werkstraße 6, Aich, 84155 Bodenkirchen, Duitsland. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij Bulthaup GmbH & Co KG is de heer Antonino Italia. Op grond van de de Duitse Wet op de privacy (Bundesdatenschutzgesetz) heeft u recht op kosteloze informatie over de van u opgeslagen gegevens en het recht zo nodig deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

 

2. Cookies

Net als veel andere websites werkt ook de bulthaup-website met zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine informatie-eenheden die door de webserver op uw browser worden opgeslagen. Nadat de browser het cookie heeft geaccepteerd, stuurt hij het bij elke hit op onze website als extra informatie naar de webserver terug. De webserver maakt voor elke gebruiker een eigen cookie aan. Aan de hand van de cookies kunnen wij de gebruikers van onze website herkennen en hun zo de gevraagde informatie toesturen. Bij deze gegevens gaat het niet om persoonsgegevens. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en het verbeteren van de internetpagina's. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden, noch voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden.

Alleen als cookies geactiveerd zijn, kunt u gebruik maken van alle functies van de website. U kunt cookies deactiveren en blokkeren, door middel van de instellingen van uw browser. Bij Internet Explorer gaat u daarvoor naar het menu ‘Extra’ en klikt vervolgens op ‘Internetopties’. Via het tabje ‘Privacy’ en de knop ‘Geavanceerd’ komt u dan bij de geavanceerde privacyinstellingen. Bij de browser Mozilla Firefox kiest u onder het menu ‘Extra’ voor ‘Opties’ en klikt dan op ‘Privacy’. In het rolmenu onder ‘Geschiedenis’ kunt u aangeven dat u geen cookies accepteert.

 

3. Google Analytics en Google Remarketing

Daarnaast maken de internetpagina's van Bulthaup GmbH & Co KG gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn webanalysediensten van Google Inc. (‘Google’).

Google Analytics en Google Remarketing gebruiken cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website gaan doorgaans naar een server in de VS en wordt daar opgeslagen. Aangezien wij op deze website IP-anonimisering hebben ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte is gesloten van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en wordt daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige services te bieden aan de eigenaar van de website die samenhangen met het gebruik van de website en het internet.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Het in het kader van Google Remarketing door uw browser doorgegeven IP-adres wordt door Google gebruikt om u bij gebruikmaking van Google-diensten advertenties te tonen die inhoudelijk op ons betrekking hebben.

U kunt de installatie van cookies blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Kijk voor nadere informatie inzake de gebruiksbepalingen en privacybescherming op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en onder https://www.google.de/intl/nl/policies/.

We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is aangevuld met de code ‘anonymizeIp’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) mogelijk te maken.

 

4. Facebook-pixel

Met uw uitdrukkelijke instemming willen wij op deze pagina’s graag gebruik maken van de zgn. Facebook-pixel. Dit is een korte code in Java-script, die op onze websites geplaatst is. Met behulp van deze pixel wordt automatisch bijgehouden welke pagina’s (url’s) u tijdens uw bezoek hebt aangeklikt. Informatie over uw bezoek (bezochte url’s, de volgorde daarvan, de duur van uw bezoek) wordt samen met een gehashte versie van uw Facebook-ID aan Facebook Inc., 1601 California Avenue, Palo Alto, CA94304, USA (‘Facebook’) gestuurd. Facebook is daardoor in staat om u in opdracht van ons informatie of aanbiedingen te tonen wanneer u Facebook-pagina's bezoekt.

Gaat u hiermee akkoord, klik dan s.v.p. op de knop hieronder: ‘akkoord’. De akkoordverklaring wordt vastgelegd. U kunt de inhoud ervan te allen tijde via deze pagina opvragen. U kunt uw akkoordverklaring op elk gewenst moment permanent herroepen. Klik daarvoor here.

 

5. Akkoordverklaring bij contactformulieren

Op de pagina’s ‘Contactformulier’, ‘Afspraak bij de dealer aanvragen’ en ‘Infomateriaal bestellen’ vragen we u of u toestemt in het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens. Deze akkoordverklaring, waarmee u kunt instemmen (maar het is niet verplicht), heeft de volgende inhoud:

Akkoordverklaring gegevensgebruik:

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het contactformulier verstrekte gegevens (verplicht in te vullen gegevens en evt. vrijwillige gegevens) door bulthaup als verantwoordelijke instantie worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het versturen van informatiemateriaal per post, voor het per e-mail beantwoorden van een aanvraag en – indien en voor zover ik in het contactformulier expliciet daarom heb verzocht – voor het sturen van informatie per e-mail. Alleen wanneer ik om het opnemen van contact en/of het sturen van informatiemateriaal door de bulthaup handelspartner die in mijn buurt is gevestigd, heb verzocht, mogen mijn gegevens (verplichte en vrijwillige) voor dit doel aan de handelspartner (bij handelspartners die buiten Duitsland gevestigd zijn tevens aan de bulthaupvertegenwoordiging waaronder de betreffende handelspartner valt) worden doorgegeven en door hem worden verwerkt en gebruikt.

Houd rekening met het volgende: zonder uw akkoord wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Gegevens van geïnteresseerden buiten Duitsland worden doorgegeven door de in uw buurt gevestigde handelspartner via de buitenlandse bulthaup vertegenwoordiging, mits die bestaat. De lijst met bulthaup landvertegenwoordigingen vindt u hier.

U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw herroepingsverzoek aan Bulthaup GmbH & Co KG, onder vermelding van ‘Datenschutz’, 84155 Aich, Duitsland, of stuur een mail naar datenschutz@bulthaup.com

De akkoordverklaring wordt vastgelegd. U kunt de inhoud ervan te allen tijde via deze pagina opvragen.

 

6. Beroepsmatige contactformulieren

Bij de contactformulieren ‘bulthaup partner worden’, ‘Contactformulier projectbranche’ en ‘Perscontacten’ zullen wij de aan ons verstrekte gegevens (verplichte en vrijwillige) verzamelen, opslaan en verwerken t.b.v. de behandeling en beantwoording van uw aanvraag.

 

7. E-mail-newsletter

Als u zich voor onze newsletter heeft aangemeld, gebruiken we de bij de aanmelding verkregen gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, plaatsnaam, taal) uitsluitend om u de newsletter te kunnen toesturen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is uw aanmelding. De gegevens worden opgeslagen en bewaard zolang u zich niet afmeldt van de newsletter. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden; dat doet u door uw toestemming in te trekken via het veld ‘E-mail-newsletter: toestemming intrekken'. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking gehanteerde verwerking wordt daarmee niet aangetast.

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van de diensten van de Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308), die wij de gegevens uitsluitend toesturen voor het verrichten van de in het kader van de verzending van de Newsletter vereiste handelingen en die met ons een overeenkomst heeft gesloten voor de gegevensverwerking in opdracht, met inachtneming van de eisen zoals vermeld in de Europese privacyverordening (AVG). Een kopie van de overeenkomst doen we u op aanvraag graag toekomen.

 

8. Rechten op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU heeft u onder de daar vermelde voorwaarden recht op informatie (art. 15), op correctie en verwijdering (art. 16, 17), op inperking van de verwerking (art. 18) en op gegevensoverdracht (art. 20).

 

9. Copyright persfoto's

bulthaup persfoto's mogen uitsluitend voor redactionele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

gebruikt. De auteursrechten berusten bij Bulthaup GmbH & Co KG, 84155 Bodenkirchen en blijven volledig bestaan, ook indien de foto's elektronisch/handmatig worden opgenomen in een archief. Foto's die voor redactionele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, moeten worden voorzien van een bronvermelding (foto: bulthaup, www.bulthaup.com, Bulthaup GmbH & Co KG, 84155 Bodenkirchen). Elektronische vervreemding (b.v. in de vorm van fotomontages, retouches) van foto's behoeven de uitdrukkelijke toestemming van Bulthaup GmbH & Co KG. Het afdrukken en publiceren van de foto’s is gratis. Bij printmedia vragen wij bij plaatsing om een bewijsexemplaar, bij film en elektronische media om een korte melding.

Auteursrechten en soortgelijke rechten

© Copyright Bulthaup GmbH & Co KG, Bodenkirchen (Duitsland). Alle rechten voorbehouden.