Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Shop.
Sie verlassen hiermit die Webseite der Bulthaup GmbH & Co KG und werden zum Online-Shop der Bulthaup Digital GmbH weitergeleitet.
OK Abbrechen

Verklaring gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke instantie en gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke instantie en gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bulthaup GmbH & Co KG
Aich, Werkstraße 6
84155 Bodenkirchen

Telefoonnr.: +49 (0)8741 80 0
E-Mail: datenschutz@bulthaup.com

Gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van een TLS-versleuteling (Transport Layer Security), om redenen van veiligheid en ter beveiliging van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of informatieverzoeken die wij als websitebeheerder van u ontvangen. Of u wel of niet met een versleutelde verbinding te maken heeft, ziet u in de adresbalk: ‘http://’ verandert in ‘https://’ en er verschijnt een slot-icoontje.

2. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

2. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming.

Bulthaup GmbH & Co KG
Dhr. Antonino Italia
Aich, Werkstraße 6
84155 Bodenkirchen

Telefoonnr.: +49 (0)8741 80 0
E-Mail: datenschutz@bulthaup.com

 

3. Gegevensverzameling

3. Gegevensverzameling

Als u zich op bulthaup-partner.net aanmeldt, gebruiken wij de bij uw aanmelding verkregen gegevens om u het recht tot toegang tot bulthaup-partner.net en partner.net b.solitaire te kunnen geven. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b van de AVG. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen zolang u uw partner.net-account niet wist. U kunt uw akkoordverklaring voor de verwerking en het gebruik van gegevens voor de aangegeven doeleinden te allen tijde herroepen door het wissen van uw partner.net-account (menu: 'Mijn gegevens’) of door een mail te sturen naar partner.net@bulthaup.com . Komt er een eind aan de zakelijke band tussen bulthaup en de bulthaup dealer waarbij u zich bij partner.net op diens advies aanmeldt, dan wordt uw account automatisch binnen 7 dagen gewist.

4. Gekoppelde online-tools

4. Gekoppelde online-tools

Bij aanmelding voor extra, aan het bulthaup partner.net gekoppelde systemen van derden (POM, besteloverzicht, ontvangstbevestiging, Mafo-Tool, bulthaup Frequency Statistic Tool, Solitaireconfigurator) worden uw gebruikersgegvens aan genoemde systemen doorgegeven om u de gewenste toegang te verschaffen. U kunt uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de aangegeven doeleinden te allen tijde herroepen door een mail te sturen aan partner.net@bulthaup.com. Door het wissen van uw partner.net-account (zie punt 3) worden ook uw persoonsgegevens uit de gekoppelde systemen van derden gewist.

5. Formulieren / bestelfunctie

5. Formulieren / bestelfunctie

Als u gebruik maakt van de formulieren en de bestelmogelijkheden op het bulthaup partner.net, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te handelen. Afhankelijk van wat u bestelt, wordt uw bestelling door het verantwoordelijke bulthaup filiaal ter plaatse dan wel door een door ons gecontracteerde derde partij afgehandeld. Uitsluitend met het oog daarop worden uw gegevens aan het verantwoordelijke bulthaup-filiaal of aan genoemde derde partij doorgegeven.