Geschiedenis

bulthaup voelt zich sterk met de geschiedenis verbonden, die voor ons onafhankelijk familiebedrijf in 1949 begint. Onze producten ontstaan van oudsher uit de verbinding tussen ambachtelijkheid en vormgeving. Vanaf het eerste begin staat bulthaup voor topkwaliteit, eerlijke materialen en passie bij de uitwerking van details. bulthaup is ook in snel veranderende tijden een bedrijf gebleven dat de wensen en eisen van de klant serieus neemt en altijd naar antwoorden en oplossingen zoekt.

Lees over de afgelopen decennia en leer meer over onze bedrijfsgeschiedenis.

1949

Martin Bulthaup sticht in 1949, in de tijd van de wederopbouw in en rond Herford (destijds het centrum van de meubelindustrie), de ‘Martin Bulthaup Möbelfabrik’. Al snel breidt de verkoop zich uit naar Beieren, waar op dat moment nog geen bulthaup productievestiging is.

jaren 50

Daarom besluit Martin Bulthaup al gauw naar Neder-Beieren te gaan, om met de gekwalificeerde ambachtslieden daar nieuwe wegen in te slaan wat betreft meubelontwerp en werkmethode. Niet ver van het huidige adres van het bedrijf koopt hij een houtzagerij in Bodenkirchen.

1951

Eerst bouwt Martin Bulthaup keukenbuffetkasten, die voldoen aan de hoogste eisen wat betreft verwerkingsmethode en materiaalkwaliteit. Zijn idee: in veel gezinnen is de keuken niet alleen maar de werkplaats van de vrouw, maar ook een gezellige ruimte voor het dagelijks samenzijn. Buffetkasten ‘voor mensen die weten wat “thuis” betekent’.

1951

Aanvankelijk worden de buffetkasten met paard en wagen naar de klanten in de naaste omgeving gereden. De goede reputatie van het bedrijf breidt zich allengs uit, zodat gaandeweg heel Duitsland afzetgebied wordt.

jaren 60

De geheel eigen manier van werken van het jonge team van medewerkers trekt al gauw de aandacht. Al vroeg doet bulthaup zijn voordeel met niches in de markt waar anderen aan voorbijlopen, en behaalt verkoopsuccessen tot ver in het buitenland.

1968

Deze jaren worden gekenmerkt door voortdurende fabrieksuitbreidingen, investeringen in nieuwe productie- en fabricagelocaties en een groeiend personeelsbestand.

1969

bulthaup presenteert Stil 75: ‘We noemen het Stil 75 omdat het een volkomen nieuwe keukenoplossing is. Wij lopen vooruit op de ontwikkelingen van de komende jaren. In 1975 zullen er heel wat van dit soort keukens worden aangeboden.’

jaren 70

Het wordt steeds duidelijker dat de bestaande productiegebouwen niet meer voldoen aan de eisen van de toekomst. In de jaren zeventig gaat het bedrijf naar zijn huidige lokatie en neemt zoon Gerd Bulthaup de leiding over.

1972

Dan begint de planning van een industrieel opgezette keukenfabriek met dimensies die alle bestaande ideeën over meubelfabrieken op hun kop zetten. Al in maart gaat de productie op de huidige standplaats in Aich van start.

1974

Met de introductie van Concept 12 wordt het fundament gelegd voor bulthaups leidende rol als innovator. Het systeem overtuigt door zijn voor deze tijd ongebruikelijke vormentaal – functioneel en op praktisch gebruik gericht design in consequent esthetische uitvoering, alsmede door het intelligente montage- en planningsconcept.

1976

In 1976 gaat Gerd Bulthaup, de zoon van de oprichter, samen met zijn zuster Ingeborg Eckert het bedrijf leiden. Hij zet de visionaire lijn van Martin Bulthaup voort: ‘We willen eenvoudigweg de beste keukens maken, ons niet oriënteren op het bestaande maar nieuwe, nuttige dingen bedenken.’

jaren 80

In de jaren tachtig weet Gerd Bulthaup de pionier van het Corporate Identity-idee, Otl Aicher, tot samenwerking te bewegen. ‘Form follows function’, het vormgevingsprincipe voor design en architectuur van het Weimarse Bauhaus, wordt bepalend voor de ontwikkeling van nieuwe producten, die ontworpen worden op basis van hun functie, dus hun gebruiksdoel.

1982

Met als uitgangspunt een voor bulthaup verricht onderzoek naar de leef- en eetgewoonten van mensen overal ter wereld,

schrijft hij het boek ‘Die Küche zum Kochen’. Het is een volledig nieuwe keukenfilosofie: eerlijkheid wat betreft functie en materiaal, terug naar de essentie. Want op de allereerste plaats komen genieten, koken en communiceren.

1984

Het eerste antwoord op het gemeenschappelijk onderzoek is de introductie van system b. Dit keukensysteem is gebaseerd op een fundamentele herwaardering van het werk in de keuken en ergonomie is daarbij het sleutelwoord. Een leefruimte in plaats van een werkplek. Een ruimte die erop is ingericht om al het werk zo veel mogelijk te vergemakkelijken.

1988

De tijden veranderen en daarmee ook de eisen die we aan keukens stellen. Met de keukenwerkbank speelt bulthaup op die veranderde behoeftes in. Uitgaande van het dualisme van vuur en water, brengt deze vrijstaande functionele eenheid ergonomisch doordacht alle essentiële activiteiten in de keuken in één element samen.

jaren 90

Dankzij de liefde voor architectuur, de Bauhausfilosofie en tijdloos design ondergaat het bestaande beeld van de keuken in de daaropvolgende jaren een wezenlijke verandering.

1992

bulthaup zorgt opnieuw voor innovatie met de introductie van system 25 – een flexibel modulair concept. Het is gebaseerd op het inzicht dat functionaliteit en wooncultuur geenszins met elkaar in tegenspraak zijn, maar elkaar van oudsher aanvullen. Het design is dus geen esthetisch sausje, maar een functioneel bestanddeel van het totale concept.

1997

De vrij te combineren functionele elementen van system 20 voorzien in de behoefte van de klant aan flexibiliteit en duurzaamheid. Een modulair systeem zonder gefixeerde inbouwelementen maakt het mogelijk aanpassingen aan te brengen in voortdurend veranderende leefruimtes – niet aleen in de keuken maar ook in allerlei andere vertrekken.

2000

In de jaren erna verrast bulthaup met drie nieuwe systemen: bulthaup b3, bulthaup b2 en bulthaup b1.

2004

bulthaup b3 maakt voor het eerst een actieve vormgeving van de muur mogelijk. Het zwevende en lichte karakter van de keuken wordt door de transparante opbouw en de geringe materiaaldiktes onderstreept. bulthaup b3 maakt indruk als keuken- en leefruimtesysteem met bijna onbeperkte variatiemogelijkheden.

2008

bulthaup b1 staat in het teken van ingetogen strakheid en een heldere vormentaal, oftewel: pure eenvoud. Wandblok, hoge kastencombinatie en het centrale keukeneiland vormen het middelpunt voor de belangrijkste dingen in het leven – familie en vrienden, genieten en communiceren.

2008

bulthaup b2 creëert een karakteristieke en buitengewone ambiance: sober en helder van vorm, praktisch en doordacht qua functie. Door de unieke combinatie van werkbank, werkkast en apparatenkast wordt de ‘keukenwerkplaats’ teruggebracht tot de essentie. Alleen wat werkelijk nodig is, blijft.

2010

Traditie en afkomst brengen echter niet alleen het in stand houden van waarden met zich mee, maar vragen ook voortdurend om verdere ontwikkeling en voorbereiding op de toekomst.

2010

Marc O. Eckert, kleinzoon van de oprichter, neemt in 2010 de leiding van het bedrijf over. bulthaup versterkt daarmee zijn positie als onafhankelijk familiebedrijf. Want traditie en afkomst betekent ook: het goede behouden en het nieuwe exploreren – om tegemoet te blijven komen aan steeds veranderende eisen en behoeftes.

2012

Het bulthaup b3 indelingssysteem maakt een eind aan de starre ordeningsprincipes in keukens en maakt een nieuwe, intuïtieve manier van werken mogelijk. Het interieur kan flexibel worden vormgegeven en later moeiteloos worden gereorganiseerd en aangevuld, als de gebruiker op grond van andere inzichten of een andere manier van werken dat nodig acht.

2017

bulthaup b Solitaire biedt tal van mogelijkheden voor het inrichten van uw persoonlijke leefruimte. Of het nu is als drager van waardevolle herinneringen of als onderdeel van een nieuw idee: b Solitaire is ervoor gemaakt als een metgezel met de gebruiker mee te groeien – helemaal naar zijn individuele wensen en behoeften, als ‘uw b Solitaire’.

Meer bulthaup

Lees hier meer over ons bedrijf

Merk

Merk

Ontdek meer over de business values die ons leiden bij het ontwikkelen van keuken- en leefruimtesystemen.

Informatiemateriaal

Informatiemateriaal

Bestel gratis de boeken over de bulthaup keuken- en leefruimtesystemen, en het magazine ‘bulthaup culture’.