Impressum

Bulthaup GmbH & Co KG, Aich, Werkstraße 6, 84155 Bodenkirchen (Duitsland/Germany)
Telefoon +49 (0)8741 80 0
E-Mail: info@bulthaup.com, website: bulthaup.com

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

Handelsregister: ingeschreven bij Amtsgericht Landshut
Onder nummer: HRA 5618
BTW-nummer:
Het btw-nummer van Bulthaup GmbH & Co KG luidt, conform § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE 128936602

Vertegenwoordigingsbevoegd:
Bulthaup GmbH & Co KG wordt vertegenwoordigd door de hoofdelijk aansprakelijke vennoot:
Bulthaup Beteiligungsgesellschaft mbH, Aich/Werkstraße 6, 84155 Bodenkirchen
Rechtsvorm: Besloten vennootschap naar Duits recht
Handelsregister: Amtsgericht Landshut HRB 708,wettelijk vertegenwoordigd door de vertegenwoordigingsbevoegde directeur Marc O. Eckert

Copyright eerste foto startpagina: akg-images / Denise Bellon

Online geschillenbeslechting conform art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OG) beschikbaar, dat u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden. Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan geschillenbeslechtingsprocedures bij consumentengeschillencommissies deel te nemen.

Copyright persfoto’s

bulthaup persfoto’s mogen uitsluitend voor redactionele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

gebruikt. De auteursrechten berusten bij Bulthaup GmbH & Co KG, 84155 Bodenkirchen en blijven volledig bestaan, ook indien de foto’s elektronisch/handmatig worden opgenomen in een archief. Foto’s die voor redactionele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, moeten worden voorzien van een bronvermelding (foto: bulthaup, www.bulthaup.com, Bulthaup GmbH & Co KG, 84155 Bodenkirchen). Elektronische vervreemding (b.v. in de vorm van fotomontages, retouches) van foto’s behoeven de uitdrukkelijke toestemming van Bulthaup GmbH & Co KG. Het afdrukken en publiceren van de foto’s is gratis. Bij printmedia vragen wij bij plaatsing om een bewijsexemplaar, bij film en elektronische media om een korte melding.

Auteursrechten en soortgelijke rechten

© Copyright Bulthaup GmbH & Co KG, Bodenkirchen (Duitsland). Alle rechten voorbehouden.

Informatie over onze toegankelijkheid

Deze website werd aan de hand van de BIK WCAG-test getoetst. (BIK is een Duits bureau dat zich inzet voor een barrièrevrij internet.) Daarbij werd vastgesteld dat voldaan is aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 voor de onderzochte pagina’s. Er werd niet getest op pdf-bestanden.

Op basis van een representatieve selectie van pagina’s is bepaald dat deze website als geheel als toegankelijk kan worden bestempeld.

Datum van de verklaring: 06-09-2018
Standaard: Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Conformiteitsniveau: AA
Datum van de toetsing: augustus 2018

Getoetste pagina’s:
bulthaup.com/de (startpagina) – resultaat: WCAG-conform
bulthaup.com/de/b2 (inhoud) – resultaat: WCAG-conform
bulthaup.com/de/karriere/ausbildung (training) – resultaat: WCAG-conform
bulthaup.com/de/kontakt (contactformulier) – resultaat: WCAG-conform

Gebruikte webtechnieken: html 5

Testrapport (Web)