bulthaup partner.net

Van harte welkom! Dit domein is uitsluitend bestemd voor bulthaup handelspartners. Wilt u meer weten over onze producten of ons bedrijf, dan nodigen we u uit onze site bulthaup.com te bezoeken.

Bent u een bulthaup partner, meld u dan aan met de volledige inloggegevens. Uw gebruikersnaam bestaat altijd uit uw voor- en achternaam en uw 7-cijferig klantnummer, gescheiden door een ‘/’. Voor partners met SAT-nummer wordt het klantnummer aangevuld met een ‘-’ en het 7-cijferige satellietnummer. Voorbeeld: Johan Voorbeeldnaam/1234567-6000000

Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u dat doen via partner.net.

Let op: Vanaf nu vindt u alle informatie over b Solitaire-producten ook op partner.net.